IT-Coaching

Rent-a-CIO

IT stratégia

Enterprise Architecture

Működési folyamat optimalizálás

Technológia

IT stratégia

Annak érdekében, hogy az informatikai teljesítmény a valós üzleti célkitűzések megvalósulásának irányába hasson, érdemes formalizált IT stratégiát készíteni, amely rögzíti, hogy az informatikai és üzleti célok kapcsolatát. Az IT stratégia dokumentum a vállalatvezetőknek, a szakterületeknek és a munkatársaknak is szól, bemutatja az informatikai célkitűzéseket és azok érdekében végrehajtandó akciókat.

Az IT stratégia alkotás során a stratégiai térkép módszerét alkalmazzuk, amely az informatikai képességeket a vevői és tulajdonosi elvárások teljesítése szempontjából rendezi.

IT stratégia kidolgozásához (akár új, akár meglévő felülvizsgálatáról legyen is szó) két lényeges információ csoportból kell kiindulnunk, melyekhez képest lehet a célokat meghatározni.

 

Mit vár el a vállalat az informatikától?

Erre a kérdésre a választ a legkönnyebben egy aktuális vállalati stratégiából lehetne kiolvasni. Ennyire azonban ritkán szerencsés az informatikai vezető: vagy nem is létezik ilyen dokumentum a vállalatban, van nem olvasható ki belőle a kívánt információ. Ebben az esetben a felső vezetőktől és a véleményformáló (legintenzívebb megrendelőket képviselő) középvezetőktől lehet ezt az információt beszerezni személyes interjúk, kérdőíves felmérés, vagy más csoportmunkára építő tevékenységek segítségével.

Egy dolog viszont bizonyosan kijelenthető: a sikeres informatikai vezetőnek képesnek kell lennie a vállalati üzletmenettel kapcsolatos döntések, a piaci helyzettel kapcsolatos információk az informatikai teljesítményre gyakorolt következményeinek értelmezésére, valamint a széleskörű technológiai tájékozottsága alapján hozzájárulni az új üzleti lehetőségek azonosításához, kidolgozásához.

 

Mik a problémák a jelenlegi IT teljesítménnyel?

Erre a kérdésre az informatika erősségeinek és gyengeségeinek felmérésével keressük meg a választ. Meglepő módon az esetek többségében maguk az informatikai vezetők is tisztában vannak gyengeségeikkel, de az operatív feladatok szorításában nincs idejük, energiájuk stratégiai szintű változásokat kezdeményezni.

 

Hogyan teljesülnek az elvárások? Mitől szűnnek meg a problémák?

A tulajdonosi és vevői elvárások meghatározása, a belső gyengeségek azonosítása után kerülhet sor a változási tervek, új célkitűzések megfogalmazására. Ezek a célok vonatkozhatnak

A stratégiai célokat és megvalósulásukat érdemes konkrétan mérhető értékek formájában vizsgálni. Ezeket összhangba kell hozni a szervezet működésére jellemző operatív mutatókkal. A mutatószámok között alkalmazunk pénzügyi jellegűeket az IT-kontrolling rendszerünkben, valamint műszaki mutatókat, melyek az informatikai szolgáltatások felhasználására, kapacitására, teljesítményére vonatkozó minőséget mutatják meg.