IT-Coaching

Rent-a-CIO

IT stratégia

Enterprise Architecture

Működési folyamat optimalizálás

Technológia

Command

A Command az egyetlen olyan szoftver, amely integrált adatmodellben ötvözi a modern IT infrastruktúra minden aspektusát, ugyanakkor mindenkor figyelembe veszi a felhasználói igényeket. A Command központi elemei közé tartozik a felhasználói interfész ergonómiája és funkcionalitása, a modern szoftver-architektúra, valamint a minden igényt kielégítő szerep- és jogosultság-koncepció. Ezek az aspektusok a sok felhasználós környezetben történő sikeres bevezetés előfeltételei.

 

Kábelmenedzsment

A Command segítségével megvalósított kábelmenedzsment azt jelenti, hogy a kábel-infrastruktúra közegtől és a helyszíntől függetlenül tervezhető és dokumentálható. A szoftver rendelkezik az összes szükséges alkotóelemmel, így tálcákkal, rekeszekkel, kiegészítő komponensekkel (szekrények, elosztódobozokkal,  csatlakozótáblákkal), és természetesen kábelekkel. A megfelelőségi ellenőrzések, számítások, routing funkciók eredményeképpen a Command hatékony kábeltervező eszköz. A programmal létrehozhatóak a következő dokumentumok: összekötési (splicing) tervek, sematikus hálózat-ábrázolások, söntlisták, foto-realisztikus állvány nézetek stb. A tálcák és a kábelútvonalak úgy jeleníthetők meg, hogy a semleges grafikus interfész használatakor nem látszanak a lapvonalak egyik hagyományos GIS rendszerben sem. A konvergens technológia olyan következetes irányítást kíván, mely átlépi a rendszerhatárokat és gyakorlati megoldásokat alkalmaz.

 

Távközlés

A Command segítségével a távközlési hálózatok és erőforrásaik központilag, hatékonyan kezelhetők. Ezáltal az üzemeltetési folyamatok - így különösen az Üzemeltetés & Karbantartás, a Szolgáltatásnyújtás és a Hálózattervezés - támogatása és optimalizálása valósul meg. A létező hálózati technológiák - így például az SDH, PDH, MPLS, DWDM és ATM hálózatok - fizikai, funkcionális és logikai hálózati erőforrásai, valamint a műholdas és a szélessávú kábelhálózatok központi adatbázisban kerülnek leképezésre. Az egész heterogén távközlési hálózat - különböző helyszínekkel, a hozzájuk tartozó berendezésekkel és csatlakozásokkal - jól tervezhető, dokumentálható és vizualizálható. A gyors és hatékony ügyfélcsatlakozás tervezése és megvalósítása érdekében technológia-független javítás végezhető kézi és autorouting funkciókkal. Ily módon a távközlési hálózat minden rétege leképezhető mind fizikailag, mind funkcionálisan, mind logikailag.

 

Adatközpont-menedzsment

A Data Center Management elnevezésű szolgáltatással a Command adatközpont menedzsment megoldást kínál. A helyiség-alaprajzok, a szekrénykezelés, a több mint 33.000 elemet tartalmazó alkatrész-könyvtár, a kábelezés, a légkondicionálás és az áramkörkezelés mind a szoftver alkalmazási körét hangsúlyossá tevő kulcsszavak. A Command azonban nemcsak az informatikai rendszer fizikai részére terjed ki. A virtuális szerverek, a szoftverek és alkalmazások, valamint a szolgáltatások leképezése is része a programnak. Ily módon a szoftver támogatja egy integrált, szolgáltatás-orientált adatközpont létrehozásának központi célját.

 

Konfigurációkezelés

A Command a Konfigurációkezelés segítségével támogatja az informatikai szolgáltatásmenedzsmentet. A Konfigurációkezelés célja, hogy a lehető legteljesebb és legreálisabb képet nyújtson az aktuális helyzetről. Ilyen értelemben az az adatmodell, amely leírja a Konfigurációs Elemeket és kapcsolataikat, ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint azok a modulok és funkciók, amelyekkel az adatokat karbantartják. A Command szoftver mindezen követelménynek megfelel. Az objektumkönyvtárakban több mint 30.000 konfigurációs elem áll a felhasználó rendelkezésére. Megtalálhatóak azonban a passzív elemek – szekrények, csatlakozótáblák, dugaljak és kábelek – illetve a hálózati elemek, a szerverek és a szoftverek is. A konfigurációs elemeket összetett kapcsolódási modellel köthetjük össze. Az adattartalom karbantartásához a Command számos modult biztosít, melyek minőségét több mint 15 évnyi pozitív ügyfél visszajelzés igazolja. A modulok az alábbi területekre vannak felosztva: Fizikai infrastruktúra, Logikai kapcsolatok, Interfészek. Az interfészek különösen fontos szerepet játszanak az adatkarbantartás szempontjából, mivel az adatok összegyűjtése, értékelése és a teljes modellben történő tárolása a feladatuk. Ez különösen hangsúlyozza a Command nyitott adatstruktúráját.