IT-Coaching

Rent-a-CIO

IT stratégia

Enterprise Architecture

Működési folyamat optimalizálás

Technológia

IT kontrolling

Az informatikai működés egyik legnagyobb kihívása megmutatni a felhasználó vállalat számára azt az értéket, amit az informatikai teljesítmény jelent és elkerülni azt, hogy az informatikát egyszerűen csak a „legnagyobb költségokozó” –nak tekintsék.

Az IT Kontrolling rendszer kialakítása során folyamatosan keresni kell azt a megfelelő egyensúlyt, ami a rendszer működtetéséhez szükséges ráfordítások ésszerű keretek között tartását és a modell életszerű, hiteles képet adó voltát egyidejűleg biztosítja.

Szakértőink segítséget nyújtanak teljeskörű informatikai kontrolling kialakításához a beruházási és költség tervezéstől kezdve az informatikai szolgáltatások díj kalkulációjának elvégzéséig. Az informatikai szolgáltatások díjképzése egy belső szervezet esetében több célt is kell szolgáljon. Egyrészt a szolgáltatást összevethetővé kell tenni külső piaci szolgáltatásokkal, az igénybe vevőt ösztönöznie kell a szolgáltatás felhasználása során felelős gazdálkodásra, de mindenekelőtt reprezentálnia kell a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges erőforrás mennyiség allokációját.

Az informatikai szolgáltatások árképzése során az alábbi lépéseket kell elvégezni:

  1. IT szolgáltatásokhoz kapcsolódó IT erőforrások hozzárendelése
  2. Elszámolási modell kialakítása, az ehhez szükséges költségnemek, költséghelyek definiálása
  3. IT erőforrások költségeinek meghatározása
  4. IT szolgáltatások önköltségének meghatározása
  5. Az IT szolgáltatás önköltségének szervezeti egységhez rendelése
  6. A szolgáltatás metrikájának és az igénybe vétel mérési módszerének meghatározása
  7. Elszámoló ár meghatározás az igénybe vevők felé a szolgáltatás önköltségének felosztásával

 

Az IT Kontrolling tevékenység konkrét projektek esetén is fontos. A projektek megvalósítása előtt megtérülési kalkulációk elvégzésével kell a projekt eredmény termelő képsségéről meggyőződni a beruházások és költségek megfelelő módon történő számba vételével és a várható hasznok értékelésével. Az általunk javasolt technológiai modernizációs projektek esetén magától értetődően készítünk ilyen elemzéseket, de igény esetén a nem általunk végzett fejlesztések esetén is állunk tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére ezzel a szolgáltatásunkkal.

 

Az IT Kontrolling tágabb értelmezésébe nem csupán a pénzügyi erőforrások tervezése, allokációja és nyomon követése tarozik bele, hanem az informatikai működés egyéb dimenziói is. Ezzel az aspektussal a mutatószám rendszerek kapcsán foglalkozunk.